Felda Fee Subsidy

Anak peneroka, cucu peneroka dan anak kakitangan FELDA boleh memohon untuk pengurangan berikut:

Faedah pengurangan 30% pinjaman PTPTN akan disalurkan terus oleh FELDA kepada PTPTN dengan menolak lejar pinjaman pelajar tersebut.  Baki pinjaman sebanyak 70% daripada jumlah keseluruhan akan dibayar oleh pelajar kepada PTPTN. 

Sila hubungi Bahagian Kewangan Kolej untuk Borang Permohonan FELDA. 

The information contained in this website is subject to change.
Copyright © Pacific Tech Sdn. Bhd. (410236-X), 2019 - 2022
All rights reserved.