top of page

Felda Fee Subsidy

felda.png
UM Group 2.jpg

Anak peneroka, cucu peneroka dan anak kakitangan FELDA boleh memohon untuk pengurangan berikut:

Faedah pengurangan 30% pinjaman PTPTN akan disalurkan terus oleh FELDA kepada PTPTN dengan menolak lejar pinjaman pelajar tersebut.  Baki pinjaman sebanyak 70% daripada jumlah keseluruhan akan dibayar oleh pelajar kepada PTPTN. 

Sila hubungi Bahagian Kewangan Kolej untuk Borang Permohonan FELDA. 

bottom of page